Alle episoder
Hvert tonn co2 teller

Hvert tonn co2 teller

2021-02-11 06:00:00Z

Rådgivningsselskapet Multiconsult går under radaren for de fleste av oss, men er involvert i nesten alle store næringer og typer av infrastrukturprosjekter. Bærekraft går igjen i alle oppdrag. Møt klimaleder og administrerende direktør Grethe Bergly som vil gjøre Norge til Europas batteri og tror vi har eventyrlige muligheter i bærekraftig verdiskapning. Som vanlig har vi også med Bjørn K Haugland som leder Skift.

Rådgivningsselskapet Multiconsult går under radaren for de fleste av oss, men er involvert i nesten alle store næringer og typer av infrastrukturprosjekter. Bærekraft går igjen i alle oppdrag. Møt klimaleder og administrerende direktør Grethe Bergly som vil gjøre Norge til Europas batteri og tror vi har eventyrlige muligheter i bærekraftig verdiskapning. Som vanlig har vi også med Bjørn K Haugland som leder Skift.

Del