Alle episoder
Episode 38 - Å leve med kroniske plager

Episode 38 - Å leve med kroniske plager

2021-01-26 05:00:00Z

Rundt 30 % av Norges befolkning oppgir at de lider av kroniske smerter. Flere kvinner enn menn rammes. I tillegg rammes mellom 10.000 og 20.000 av den kroniske utmattelsessyndromet, ME (myalgisk encefalomyelopati). Vi har fått besøk av Helene Ragnhild (bachelor i ernæringsfysiologi) som selv har hatt ME i 8 år. Hedda har hatt fibromyalgi i flere år og de begge deler av sine erfaringer om hvordan dette har preget deres liv, og hvordan de har taklet å komme ut av det og leve på mest mulig tilrettelagt måte.  Hey Babe! Følger du oss på Facebook eller Instagram? 

Rundt 30 % av Norges befolkning oppgir at de lider av kroniske smerter. Flere kvinner enn menn rammes. I tillegg rammes mellom 10.000 og 20.000 av den kroniske utmattelsessyndromet, ME (myalgisk encefalomyelopati). Vi har fått besøk av Helene Ragnhild (bachelor i ernæringsfysiologi) som selv har hatt ME i 8 år. Hedda har hatt fibromyalgi i flere år og de begge deler av sine erfaringer om hvordan dette har preget deres liv, og hvordan de har taklet å komme ut av det og leve på mest mulig tilrettelagt måte.  Hey Babe! Følger du oss på Facebook eller Instagram? 

Del