Alle episoder
Hvor var du da Justin Bieber holdt konsert på Operataket, Silje Nordnes?

Hvor var du da Justin Bieber holdt konsert på Operataket, Silje Nordnes?

2021-07-05 03:00:00Z

Hele Norges Maskorama-Silje forteller om de dramatiske timene på Bieber-jakt i Oslo. Silje forteller også om hvordan hun nærmest ble smuglet inn på konserten som 25.000 klin kokos ungdommer ville gitt alt for å se. Så snakker hun litt om katten sin.

Hele Norges Maskorama-Silje forteller om de dramatiske timene på Bieber-jakt i Oslo. Silje forteller også om hvordan hun nærmest ble smuglet inn på konserten som 25.000 klin kokos ungdommer ville gitt alt for å se. Så snakker hun litt om katten sin.

Del