Alle episoder
Gammelhånd på Teams og sykkel-Biden

Gammelhånd på Teams og sykkel-Biden

2021-01-20 13:32:08Z

Vi sjekker med Anne Lindmo om hvordan det går med nettmøtene og lader opp til dagens presidentinnsettelse

Vi sjekker med Anne Lindmo om hvordan det går med nettmøtene og lader opp til dagens presidentinnsettelse

Del